Издания / премиери

януари 2018 г.

Един непознат ръкопис от архива на проф. Марин Дринов за първи път пред читателска публика!
29 януари 2018 г., 18:30 ч., Гранд хотел "София", зала „Триадица“
1 февруари 2018, 17:30 часа, Регионална библиотека „Любен Каравелов"
Годишник на департамент „Право"
Тема на броя: Философия и култура. Водеща: Камелия Жабилова
30 януари, 18:00 часа, Арт фоайе на Радио Стара Загора