Издания / премиери

февруари 2010 г.

Знаков роман за модерната европейска литература
Сафо, "100+1 фрагмента", и Катул, "Стихотворения"
Юбилеен сборник по случай 120 години от рождението на поета
Смешна, динамична, написана изцяло на уличен език история