Издания / премиери

март 2010 г.

...Така за Поговория се чуват най-различни неща и до ден-днешен...
Първа книга от поредицата „Шейсет и четири хиляди деветстотин двайсет и осем“
Колекцията, в която всеки ще открие нещо за себе си
Представяне на поетичната книга "Свяст"
Родното през оптиката на модерната хуманитарна наука