Издания / премиери

декември 2006 г.

В рамките на Коледния панаир на книгата в НДК
В рамките на Коледния панаир на книгата в НДК
В рамките на Коледния панаир на книгата в НДК
В рамките на Коледния панаир на книгата в НДК
Нова стихосбирка на изд. "З. Стоянов"
Щастие да пиша, щастие да съм с бебето: два вида щастие, които не се противопоставят
В рамките на Международния панаир на книгата - 2006