Издания / премиери

август 2012 г.

Среща с "Човекът и сянката" и "Черна книга на застрашените видове" на 23 август
Излезе брой 3 на сп. „Световете“
Премиера в Дома на хумора и сатирата, Габрово
Философската антропология - човекът и неговите модуси: познание, копнения, илюзии, емоции, страсти
Премиера на Митко Новков в "Алея на книгата" на 5 август