Награди

октомври 2010 г.

Художникът Тодор Терзиев с Голямата награда за литература и изкуство „Добри Чинтулов”
Награда за превод на поезия