Награди

ноември 2010 г.

За телевизионна, радио и печатна спортна журналистика
Признание за малките художници и ръководителката на студио "Шарени пръсти" Магдалена Стоянова
За заслуги в популяризирането на джаза