Награди

юни 2017 г.

За творчески постижения и по повод неговата 70-годишнина
Това е първият случай на награден автор извън англоезичния свят