Награди

юли 2017 г.

Ръководителят на департамент „Театър“ към Нов български университет получи високото отличие за играта си в моноспектакъла „Не-аз“
За цялостно творчество през последните 10 години и за принос в българската литература