In memoriam

2009 г.

Една от най-ярките съвременни български поетеси
Свещено, свещено, свещено е изкуството, което бе, което е и което ще бъде! Алелуя!
Бележит езиковед, голям педагог и човек
Световноизвестен учен, общопризнат лидер на бесарабските българи
Автор на книги за деца и възрастни, почетен гражданин на град Сливен
Елена Сертова се пренесе в мира