Изложби

ноември 2019 г.

659 плаката на автори от 30 държави представят в НДК културната сцена и арт фестивалите на света!