Изложби

март 2019 г.

Среща с Луцие Ломова на 20 март от 18.30 в Чешкия център
110 години от рождението на художника
Изложба на Никола Божков, Ралица Ананиева, Александър Василев, Кристиян Караиванов
Проект „Почувствай изкуството“. Достъп до визуалното изкуство на ученици със зрителни затруднения
12 март - 12 април 2019 г., Галерия Гешов