Изложби

март 2014 г.

Картини от от един изчезнал във времето свят
За забележителната двойка баща и син, оставила трайни следи в историята на Пловдив и Велинград
Благотворителна фотоизложба в Чешки център, София
"Troubled Ground" в Център за съвременно изкуство - Пловдив, Баня "Старинна"
Изложба на Цветелина Максимова и Росен Кръстев
Comfortable Nightmares е изложба за това как понякога, за да оцелее човек, е необходимо да се приспособи към своите терзания и страхове, и да заживее в хармония с тях
Проектът има за цел да стимулира междукултурния диалог срещу расизма в Европа
Художникът ще бъде удостоен със званието "Рицар на чантата на Илия Петров"
33 фотографии от 11 автори