Изложби

февруари 2014 г.

Изложба в Градска художествена галерия - Варна
Самостоятелна изложба на Стефания Батоева
По случай 3 март – Националния празник на Република България
Изложба в Парк-музей "Владислав Варненчик"
Фотоизложба, посветена на децата бежанци
Една по-специална изложба в галерия "Алтерего"
Картини на Нина Златева, проговарящи с текстовете на Елена Начева
Началото на поредица от събития, посветени на Месеца на франкофонията