Изложби

юни 2021 г.

1 юли – 26 септември 2021 г., Библиотека на Нов български университет, II етаж
30 юни – 20 юли 2021, Арт Галерия "Ларго", Варна
30 юни – 26 септември 2021, Национален археологически музей
Танцът на цветята
24 юни – 1 август 2021, Национална галерия / Квадрат 500
24 юни – 14 юли 2021, Арт Галерия "Ларго", Варна
25 юни – 15 юли 2021, Галерия "Ракурси"
24 юни – 8 август 2021 г., Галерия „Васка Емануилова“