Изложби

април 2010 г.

Изложба живопис - хармония, фантазия, импровизация
Пиер Фава в "Национален арт център "Форум"
15 забранителни табели - рефлексия, вглеждане или просто напомняне „къде си”
24 произведения - акварели и колажи
Проекти на Еци от последните 15 години. Фотографии и мултимедия
В рамките на Фестивала "Улица Отец Паисий", Пловдив
Един живописец ни говори с езика на тишината...