Изложби

април 2010 г.

Участват членове на СБХ и дарени творби от частни лица и институции
В рамките на Празници на цъфналите вишни, Казанлък 2010 г.
Рисунки, създадени със специални фосфоресциращи моливи
Национални награди за живопис, скулптура и графика, 2010
Магията на Тунис, Марсилия и Никозия
В рамките на Фестивала "Улица Отец Паисий", Пловдив
Изложба живопис в Зала "България"
Десет фотографии, вдъхновени от посещението на италианския художник в Музея за естествена история в София през 2006 г.
Произведения на майстори на словото и образа