Изложби

"Улицата сега" - етноложка изложба

В рамките на Фестивала "Улица Отец Паисий", Пловдив

"Улицата сега" - етноложка изложба


◊ СЪБИТИЕТО

Център за антропологични и етносоциологически изследвания при ПУ “Паисий Хилендарски”
Катедра „Приложни изкуства” при Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ)
Open Arts Foundation
представят в рамките на Фестивала "Улица Отец Паисий", Пловдив:

УЛИЦАТА СЕГА – етноложка изложба
Духът на улицата


23 април – 25 май

Eтноложки интервюта и видео: Студенти "Етнология", ПУ “Паисий Хилендарски”, ръководител: доц. Красимира Кръстанова
Фотографии: студенти "Графичен дизайн и фотография", АМТИИ, ръководители: доц. Никола Лаутлиев, Мариана Камбурова

Локации на изложбата – следвай синия флаг на тротоара:
. магазин, ул. "Отец Паисий" 7
. безистен на Арменски културен дом, ул. "Отец Паисий" 29
. магазин, ул. "Отец Паисий" 34
. artnewscafe, ул. "Отец Паисий" 38
работно време: 12.00–19.00, почивен ден: понеделник

Откриване: 23 април (пeтък), 18.00,
Начална локация: магазин, ул. "Отец Паисий" 7

• Пресконференция: 23 април, 11.00 часа, Безистен на Арменски културен дом, ул. "Отец Паисий" 29


◊ ЗА ПРОЕКТА

В рамките на Културния фестивал „Улица Отец Паисий” се провежда етноложко изследване „Духът на улицата”, което е база на изложбата УЛИЦАТА СЕГА. То се организира от Центъра за антропологични и етносоциологически изследвания при Пловдивския университет и Катедра „Приложни изкуства” при Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство, с подкрепата и съдействието на Open Arts Foundation. Ръководители на изследването са: доц. Красимира Кръстанова, доц. Никола Лаутлиев, Мариана Камбурова.

В изследването участват 29 студенти по етнология от ПУ „Паисий Хилендарски” и 6 студенти по графичен дизайн и фотография от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство. Тяхната обща работа продължи в периода март-април 2010 година и документира с интервюта, видео и фотографии разказите на обитатели на улица "Отец Паисий". Събраните сведения разкриват как се изгражда и променя градът, кои места се наследяват и как се променят местата на града, какъв смисъл им придават хората. Това, което стои в центъра на изследването, са хората и техните отношения – техният начин на живот, всекидневният им труд, празникът. Затова биографиите са основният източник на информация – те разкриват индивидуалните характеристики и единичните събития, които изграждат колективната памет. Само така може да се разбере какво от миналото е съхранено и как това минало се вписва в настоящето, за да придаде ценност и своеобразие на мястото (ул. "Отец Паисий").

Студентите етнолози и фотографи формираха общи екипи, които се съсредоточиха върху изследването на няколко основни за улицата обекти и теми, разкриващи нейната специфика: “Къщи и фамилии”, “Работилници”, “Магазини”, “Златарски ателиета и златарски магазини”, “Токоизправителна станция за тролейбусен транспорт”, “Арменците на улица "Отец Паисий”, “Ресторанти и кафенета”. В резултат на работата са събрани над 50 интервюта (обработени в 250 стр. текст) и повече от 620 фотографии. Това е документалната основа за изработването на изложба "УЛИЦАТА СЕГА - Духът на улицата" и на два документални филма.
   
Изложбата е разположена в четири нестандартни изложбени пространства по самата улица – магазин, който се дава под наем, офис в Арменския културен дом, офис и кафене. Идеята за представяне по този начин доразвива концепцията на етноложката изложба за навлизането в живота на улицата чрез лицата и пространствата. Местата на изложбата ще разпознаете по синия флаг на тротоара.

Студенти "Етнология", ПУ “Паисий Хилендарски”: Анелия Генова, Анелия Манова, Анелия Митра, Антоанета Велчева, Атанаска Маджарова, Васил Дачев, Виктор Заграфски, Владимир Бъчваров, Даниела Миленкова, Десислава Ризова, Лъчезар Караасенов, Мария Славчева, Мартин Илиев, Мила Танева, Моника Кьорова, Невена Филипова, Нели Челебийска, Николай Моллов, Петър Загуров, Свобода Стоева, Станислав Мичев, Стефана Минчева, Таки Тавитян, Тина Фикеина, Трифон Ташев, Христина Гайдарова, Христина Гогова, Христо Велчев, Щелиан Левков

Студенти "Графичен дизайн и фотография", Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство: Александра Ангелова, Боряна Киречева, Борислав Христов, Божана Котупова, Георги Димитров, Надежда Дързева, Светла Георгиева, Тодор Ненов


Центърът за антропологични и етносоциологически изследвания (ЦАЕСИ) е създаден в началото на 2003 година като академично звено към Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Неговите основни цели са да стимулира интереса на преподавателите и студентите (включително докторантите) от Катедрата по етнология и социология към новостите в научните изследвания, както и да подпомага техните собствени научни занимания чрез осигуряване на ресурси от различно естество и предоставяне на форум за обмен на идеи и дискусии.

Центърът е работил по осъществяването на международни научноизследователски и приложни проекти, сред които "Наследства, туризъм, социални динамики: сравнително изследване на новите употреби на Европа", ПРОГРАМА КУЛТУРА 2000; "Успешно следване на чуждестранните студенти - Примерът България". Той организира и представянето на артистичния проект на екипа на Софи Табаков (Франция) „Светлинен лабиринт”, представен на Античния театър в Нощта на музеите и галериите Пловдив ’2008.


Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство е едно от четирите висши училища по изкуствата в България и единственото извън столицата. Тя бе едно от първите висши училища в България, което получи през 1998 година редовна държавна институционална акредитация, както и акредитация на всички специалности, по които се провежда обучение. През юни 2008 година за Ректор на АМТИИ бе избрана доц. д-р Василка Йончева. Досега в Академията са се дипломирали над 6270 студенти по широк кръг специалности от пъстрата палитра на различните изкуства.

Автор: Open Arts Foundation
21.04.2010 г. 14:45
Посетено: 1400
Етикети: изложба
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/2/news/9768-ulitsata-sega-etnolozhka-izlozhba