Дарения

2014 г.

Събираме художествена литература за най-малките, учебници и учебни помагала за горен курс на обучение
Семейството на Борис Димовски отново е дарител
Пелерина на контраадмирал Иван Вариклечков (1891-1974)
„Избрани съчинения” в двадесет тома на писателя Петър Константинов
Дарителска кампания
Дарена електронна книга