Дарения

Ново дарение в Дома на хумора и сатирата

Семейството на Борис Димовски отново е дарител

Ново дарение в Дома на хумора и сатирата


Това дарение е свързано с името един от най-забележителните художници-карикатуристи от втората половина на миналия век – Борис Димовски. Понякога си мислим, че не можем да се изненадаме от „старите” художници, смятаме, че познаваме и персонажите им, и почерка, и вълненията им. Но да не избързваме със заключенията! Ето тази нова колекция впечатлява с шаржа на Стефан Фъртунов, например (за тези, които чуват за първи път името: това е първият директор, видял построяването на мечтата си). Само който не го е познавал и не е попадал в силовото му поле, може да остане равнодушен и неразбиращ. За другите – каква по-точна характеристика от Борис-Димовската: това е един целеустремен човек, непреклонен, уверен в правотата си, решен до край да преследва голямата си идея: построяването на Дома на хумора и сатирата, дома за всички сатирици и хумористи. Фъртунов е щастливец: работи и вижда разцвета на Дома. Не можем да не констатираме и друго: тогава, през 70-те години, когато е рисуван портретът, Димовски вече е поставил Фъртунов на пиедестал, и на нас подсказва, че трябва да гледаме на забележителното творение като паметник на създателя му.

Или друга, поразяваща с историческата си достоверност рисунка: „Този Дом се построи в лето 1974”. Сега знаем, че не се е построил (напълно, според първите проекти!), но пък в тази година е най-големият кипеж по реконструкцията на бившата кожарска фабрика, върху чиито основи се полагат новите темели на новата „фабрика на смеха”. Вероятно пак тогава друг приятел на Дома (и на Фъртунов), карикатуристът Тодор Цонев се допитва до Ванга за съдбата на начинанието в Габрово и тя му отговаря оптимистично, че къщата „ще я бъде”!

Няма как да сбъркаме линията на Димовски и в останалите карикатури и рисунки: безплатен смях, 1 април, Габрово и габровската котка... Новото дарение ще се прибави към съществуващата авторова колекция на големия майстор, която се съхранява в художествения фонд на ДХС и тя ще придобие още по-пълен и по-съдържателен вид.

Хвала на дарителите, техните малки наглед жестове не могат да се осребрят. Те просто нямат цена.Автор: Венета Георгиева-Козарева
11.08.2014 г. 16:44
Посетено: 1002
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/19/news/19692-novo-darenie-v-doma-na-humora-i-satirata