Общество

Представяне на непубликувани документи от архива на проф. Мирослав Янакиев по повод 24 май

Виртуална програма на Центъра за книгата на Нов български университет за месец май

Представяне на непубликувани документи от архива на проф. Мирослав Янакиев по повод 24 май

 

◊ СЪБИТИЕТО

По повод 24 май Университетският архив към Центъра за книгата на Нов български университет представя непубликувани текстове на големия български езиковед професор Мирослав Янакиев (1923–1998), свързани с Кирило-Методиевото дело и с българската азбука. Текстовете са част от архивното наследство на проф. Янакиев, което е дарено на НБУ от дъщеря му г-жа Мирена Янакиева и се съхранява в Архива на университета.

Мирослав Янакиев е филолог с широк интердисциплинарен профил, новатор в проправянето на пътеки към неизследвани области на науката. В трудовете си използва методите на математическата логика, теорията на информацията, семиотиката, математическата статистика. Патосът на научните му търсения е в точното, логически непротиворечиво описание и класифициране на изследваните обекти.

През своята дългогодишна преподавателска дейност проф. Мирослав Янакиев чете лекционни курсове по старобългарски език, съвременен български език, историческа граматика на българския език, стилистика, стихознание и глотометрия (математическа статистика за филолози). Под неговото научно ръководство през годините се дипломират близо 900 студента по българска филология и журналистика.

За него проф. Никола Георгиев (негов студент през 50-те години на ХХ век) пише:

„Той си отиде, но остави след себе си толкова много въпроси що е учен, що е наука и що за общество е обществото, в което с кратки прекъсвания преживя своите петдесет и пет научни години. Мирослав Янакиев беше най-малко суетният сред суетното войнство на учените и, вярвам, ще ми прости задгробно, ако призная, че в случая по-важен за мене е не той, а ние, а покрай нас и въпросът: може ли „случаят Янакиев” (а беше наистина случай, рядък до неправдоподобност случай) да ни каже нещо за българския научен, полунаучен и извъннаучен живот.“

Георгиев, Никола. Мирослав Янакиев... и имаше ли той почва у нас. – Култура, ХLII, № 48, 4 дек. 1998, с. 9.

Архивното наследство на проф. Янакиев е изключително богато. Запазени са работните материали за написването на повечето от неговите трудове, както и от дейността по редица образователни програми и проекти, в които той е взимал активно участие през годините.

По повод празника на българската просвета и култура и на славянската писменост се предоставя възможността да бъде прослушан и прегледан един непубликуван кратък текст, писан в началото на 60-те години на ХХ-ти век и озаглавен от Мирослав Янакиев „Кирилометодиевото дело… и кибернетиката“, като и да бъдат разгледани енциклопедични статии за буквите в българския език, съставени от него през 1974 г. и непубликувани досега.

• На 22 май 2020 г. в 10.30 ч. ще бъде излъчено видео представяне на документите във фейсбук страница Център за книгата. Материалите са подготвени от Иван Звънчаров, директор на Университетския архив на НБУ.

 

Автор:
Център за книгата
Публикация:
20.05.2020 г. 12:52
Етикети:
Иван ЗвънчаровУниверситетски архивЦентър за книгатаНБУ
проф. Никола Георгиев
Мирена Янакиева
проф. Мирослав Янакиев
Посетено:
1794
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/18/news/31222-predstavyane-na-nepublikuvani-dokumenti-ot-arhiva-na-prof-miroslav-yanakiev-po-povod-24-may