Музика

май 2007 г.

Първото монооперно представление у нас в стогодишната история на българския музикален театър
Концерт на Лукаш Куропачевски
Публиката за необичайния спектакъл