Музика

декември 2016 г.

Магически спектакъл на виртуозния цигулар във Варна
23 декември 2016 г., 19:30 ч., City Mark Art Center
Музика в естествения за човека концертен строй ла1 = 432 Hz
21 декември 2016, 19:30 ч., Камерна зала "България"
Концерт на франкофоните не българската музикална сцена - 29 декември, 22 часа
Коледни концерти във Варна и Добрич
16 декември 2016 г., 19:00 ч., Доходно здание
Концерт на 16 декември от 19:30 часа в Зала „България“