По света

февруари 2012 г.

Български хайджин отличен в германска годишна селекция
Българските "Шопски игри" и "Невестино оро" предизвикват спонтанните овации на публиката
Българско участие в Триест филм фестивал
Спомени, пътеписи, очерци - свидетелства за Одрин в текстове на български автори