По света

"Одрин през български очи" – нова книга от доц. д-р Хюсеин Мевсим

Спомени, пътеписи, очерци - свидетелства за Одрин в текстове на български автори

"Одрин през български очи" – нова книга от доц. д-р Хюсеин Мевсим


◊ СЪБИТИЕТО

Bulgar Gözüyle Edirne ("Одрин през български очи") – нова книга от доц. д-р Хюсеин Мевсим

След "Бурса през български очи" (2009) и "Истанбул през български очи" (2011), тези дни в престижното истанбулско издателство "Kitap Yayınevi" излезе новата книга на доц. д-р Хюсеин Мевсим от Анкарския университет "Bulgar Gözüyle Edirne" ("Одрин през български очи").

В уводната част на книгата авторът проследява свидетелствата за Одрин в различни текстове на възрожденски творци като К. Фотинов, В. Априлов и др.

Основната част съдържа спомени, пътеписи и очерци от Михаил Маджаров ("Спомени" и "На Божи гроб преди 60 години"), П. Р. Славейков ("Одрин"), Добри Минков ("Одрин преди петдесет години. Как одринци празнуваха решението на черковния въпрос"), Петър Карапетров ("Преди двадесет години. 19 февруари в град Одрин") и Андон Димитров ("Лични спомени от Одрин по време на Руско-турската война") за града край Марица и Тунджа, в които българските автори описват социално-икономическата, културно-просветната и делнично-битовата му атмосфера през 1860-те и 1870-те г., като ценни сведения намираме и за паметниците на цивилната и култовата архитектура.

Във встъплението Хюсеин Мевсим изтъква, че отделни томове ще бъдат посветени за периодите от 1878–1912; 1912–1913 и от 1913 до днес. Авторът ще обособи специален том и за отражението на Одрин в българската възрожденска периодика.        


◊ ЗА АВТОРА

Хюсеин Мевсим е роден на 07.07.1964 г. в с. Козлево, обл. Кърджали, в семейството на тютюноработници. Средно гимназиално образование завършва в Момчилград (1982), а висше - българска филология - в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски" (1989). От края на 1991 г. се установява да живее в Истанбул, където започва да се занимава с туризъм и преводачество. Автор на стихосбирката "Открехнат прозорец" (2001). В Института за социални науки към Анкарския университет защитава кандидатска дисертация за еничарските песни в българския фолклор (2002) и докторат на тема "Българската литература в Истанбул - Истанбул в българската литература" (2005). Понастоящем е доцент в Катедрата по български език и литература на Факултета по език, история и география към Анкарския университет.

Занимава се с преводи предимно на поезия и драматургия от български и турски, които се обнародват в различни периодични издания. Със свои преводи участва в "Çağdaş Bulgar Öyküleri Seçkisi" ("Антология на съвременния български разказ", Ankara, 2001).

Съставител и преводач на единствените засега в Република Турция антология на българската женска поезия "Güneşin Bir Çiy Damlasında da Parıldadığı Gibi" ("Тъй както слънцето се оглeжда и в капката роса", İstanbul, 2004) и сборника "Bulgar Oyunları" ("Български пиеси", İstanbul, 2006), а така също на "Kadınlar ve Gezegenler" ("Жени и планети", разкази от Антон Баев, Пловдив, 2005), "Kocama Karı Arıyorum" ("Търся съпруга за мъжа си", разкази от Христо Карастоянов, Пловдив, 2006), "10 Bulgar Kadın Şair" ("10 български поетеси", Пловдив, 2006). В издателство "Балкани" под печат е преводът му на романа "Изтръпването на окото на пепелянката - Записките на евнуха" от Зюлфю Ливанели. Преведените от него пиеси на Ст. Стратиев, Ст. Цанев и Хр. Бойчев се поставят в държавни и частни театри на Република Турция.


Автор:
Публикация:
10.02.2012 г. 17:16
Посетено:
2413
Линк:
https://kulturni-novini.info/sections/13/news/14072-odrin-prez-balgarski-ochi-nova-kniga-ot-dots-d-r-hyusein-mevsim