По света

януари 2012 г.

Фолклорни песни и танци от България и другите балкански страни въодушевиха многобройната публика в Гранд Проспект Хол