Календар

март 2021 г.

Събитието на месеца - премиерата на „Баядерка" на 29 април
Събитието на месеца - премиерата на "Господин Нощ" на 27 и 28 април
Tенорова страст, дамски концерт и любими оперети