8 март 2011 г.

Мултимедийна премиера на книгата в Дома на архитекта
17.03.2011, 21 часа, специален гост - Венцислав Благоев - тромпет
Майка и дъщеря в пътешествие между реалното и фантазното