3 юни 2021 г.

Старт на фестивала Опера в Летния театър - Варна 2021
6 юни, 11.30 ч., Католически храм "Св. Павел от кръста" - Русе
3 юни, 17:30 часа, Регионален исторически музей, IV експозиционно ниво
Залата на ГХГ „Борис Георгиев“ не успя да побере всички желаещи да се присъединят към срещата със Захари Карабашлиев, Георги Милков и Георги Господинов
Част от програмата на Фестивала на розата - Казанлък 2021