29 март 2006 г.

Млади творци в Галерия "Солерс"
Форум на Сдружението на българските писатели
Изява на ученици от музикални школи
Пътешественик споделя преживяванията си