28 март 2009 г.

Бързо и коректно
Надеждата като форма на съществуване
Изложба в Институт Сервантес