28 август 2011 г.

Музикантът Васил Петров е лауреат за 2011 г. на наградата "Аполон Токсофорос"
Избрани творби от частната колекция на доц. д-р Пламен Пъчев
Концерт от произведения на Ф. Лист