25 ноември 2005 г.

На театър като на театър
По повод две шесттомни издания на изд. "З. Стоянов"
Публична лекция в ЮЗУ “Неофит Рилски”, Благоевград
Международна научна конференция
Фондация Ротари
Подкрепа за децата и младите хора
Милена Драгичевич-Шешич и Санин Драгоевич