23 март 2017 г.

27 март 2017, 18:00 ч., Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”
Галерия "Резонанс" празнува 7 години от своето създаване
На 26.03. с отворена среща-разговор между публика и театрали ще завърши първият голям модул от тематични събития на В/ХОД