22 септември 2016 г.

От 28 септември до 6 октомври под мотото "В търсене на верния тон"
Тромбонист номер 1 на американската джазова критика гостува за първи път в България
От 5 до 16 октомври в 8 града в страната