19 юни 2006 г.

Плевен тачи своята именита съгражданка
Художникът и неговото присъствие
Студентите от СУ "Св. Кл. Охридски" обират наградите