19 април 2006 г.

Наградите от Средношколския конкурс за поезия
Първо българско участие във фестивала СКИФ
Аз и светлината сме едно или далече зад надеждата и самотата
Международна конференция, инициирана от НБУ
Литературата - виртуални (и реални) срещи