18 октомври 2019 г.

Името на победителя в конкурса ще стане ясно през май 2020 г.
19 октомври - 10 ноември 2019, Галерия Heerz Tooya - Велико Търново