17 ноември 2013 г.

Книга за универсалния проблем на обитаването и общностното живеене
Изложбата „Завръщане“ обединява работите на трима фотографи от различни точки на света