17 март 2007 г.

Не е толкова страшно да говориш истината...
За пети път в Пловдив "Пендим" раздават палки, ударни инструменти и аксесоари
95 години от рождението на проф. Парашкев Хаджиев