17 февруари 2014 г.

Художничката е автор на сценографията и костюмите за февруарската премиера 2014 на ДТ "Стоян Бъчваров"
Една необичайна вечер с кабаретен привкус за любителите на вокалната камерна музика
Анонимен конкурс без ограничения в тематично, жанрово и стилово отношение
В пространството на българското изобразително изкуство от края на ХХ и началото на ХХІ век
Авторката обогатява традиционните символи с екоматериали и нови акценти