12 август 2019 г.

Сборна изложба – графика на 35 български художници
Концерти през август и септември в София, Пловдив, Казанлък и Благоевград