10 януари 2008 г.

60-години от рождението на художника
Честване на 130 години от рождението на Пейо Яворов