1 декември 2008 г.

Представяне на българския дизайн и дизайнери
Откровена житейска и творческа равносметка
За автори дебютанти (без издадена книга)
1948-2008 - 60 години Унгарски културен институт в София
Изпълнения на популярни джазови мелодии и преработки
Акапелни изпълнения на световни и унгарски шлагери и спиричуъли
Човешките пороци: сладко-горчиви, опиващи и пленяващи