Срещи

септември 2016 г.

Септемврийската среща от цикъла беседи "Книгата на книгите"
Разговор на живо - 24 септември 2016, 19 часа, Народна библиотека „Иван Вазов“
20 септември 2016, 18:00 ч., Столична библиотека, Американски център
На 13 септември от 19:00 ч. в Постоянна експозиция "Енчо Пиронков", Стария град