Срещи

април 2017 г.

Априлската среща от цикъла беседи "Книгата на книгите"
Лекция от поредицата лекции за съвременния танц - 25 април, 18 ч., Софийски университет
Рецитал „А аз само така – минавам“ на 24 април от 18:30 часа в Литературния клуб на Столична библиотека
София: “Семитска и европейска концепция за думата”; Велико Търново: “Полът на езика – езикът на пола”
Априлската среща от поредицата беседи и дискусии „Православие и съвремие“
13 април 2017, 18:30 ч., Литературен клуб на Столична библиотека
28 април 2017 г., 18:30 ч. - Американски център в Столична библиотека
Богомил Герасимов отново сред своите съграждани