Слова

2008 г.

А истинският празник на будността трябва да се усеща като щение за свобода и знание
15 август, Успение Богородично
Влизаме в живота на Монадата, на единственото и единението