Конкурси

септември 2021 г.

Срок за предлагане на ръкописи - 31 декември 2021 г.
22 септември – 13 октомври 2021
Конкурс за студенти – литературни творци
Краен срок за участие: 30 ноември 2021 г.
Инициативата е в чест на 75-годишнината от рождението на поета Иван Методиев
Краен срок за изпращане на творбите – 3 октомври 2021 г.