Конкурси

август 2021 г.

Крайният срок за кандидатстване е 29 август 2021 г.
Крайна дата за кандидатстване – 1 октомври 2021 година
Краен срок за изпращане на творбите: 3 септември 2021 г.
Краен срок за изпращане на творбите: 30 септември 2021 г.
Академията обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти от 13 август до 13 октомври 2021 г.
Творби за участие се приемат най-късно до 20 август 2021 г.