Конкурси

Фотоконкурс на тема "Рибарските практики по Българското Черноморие"

Крайна дата за кандидатстване – 1 октомври 2021 година

Фотоконкурс на тема "Рибарските практики по Българското Черноморие"

 

◊ ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Регионален Център София – ЮНЕСКО и Община Несебър

организират

Фотоконкурс на тема

„Рибарските практики по Българското Черноморие“

 

Цели на конкурса:

 • да повиши видимостта на традиционните рибарски практики като част от нематериалното културно наследство и ролята им за устойчивото развитие;
 • да насърчи участието на фотографи (професионалисти и любители) в документирането и популяризирането на традиционните рибарски практики, инструменти, артефакти и културни пространства, свързани с тях;
 • да се уловят и представят чрез фотографии ритуали, обичаи и обредни практики, традиционни занаяти и традиционна кухня, свързани с риболова по българското Черноморие;

Съгласно Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО от 2003 г.

“Нематериално културно наследство” означава обичаите, формите на представяне и изразяване, знанията и уменията, а така също и свързаните с тях инструменти, предмети артефакти и културни пространства, признати от общностите, групите, а в някои случаи отделните лица като част от тяхното културното наследство. Това нематериално културно наследство, предавано от поколение на поколение, се пресъздава постоянно от общностите и групите в зависимост от тяхната обкръжаваща среда, тяхното взаимодействие с природата и тяхната история и формира чувството им за самобитност и приемственост, като по този начин способства за насърчаване на уважението към културното многообразие и творчество на човечеството.

Области на нематериално културно наследство са:

 • устни традиции и форми на изразяване, включително и езикът като носител на нематериално културно наследство;
 • художествено-изпълнителско изкуство;
 • социални обичаи, обреди и празненства;
 • знания и обичаи, които се отнасят до природата и вселената;
 • знания и умения, свързани с традиционните занаяти.

Условия за участие

 1. Конкурсът е отворен както за професионалисти, така и за любители.
 2. Всеки автор може да участва с максимум 3 снимки във фотоконкурса.
 3. Предложените снимки за фотоконкурса трябва да са направени през 2021 г. Конкурсът има за цел да отрази актуалната ситуация и затова има това ограничение.
 4. Общи технически изисквания:

Всички фотографии трябва да са в дигитален формат JPEG или PNG.

Всеки автор прилага попълнен формуляр за участие със следната информация:

 • Име на автора на фотографията
 • Град/населено място на автора на фотографията
 • Възраст на автора на фотографията
 • Заглавие на фотографията и дата на заснемане
 • Кратък текст, който уточнява точното място, на което е заснета фотографията
 • Описание на фотографията – до 300 знака
 • Контактна информация за автора – телефон и имейл адрес.
 • Деклариране на съгласие за предоставяне на права за използване на фотографиите

Изисквания към фотографиите:

Препоръчителна големина на изображението:

 • Нe по-малко от 3000 пиксела по дългата страна.
 • Резолюцията на изображенията трябва да е не по-малка от 200 dpi.
 • Файловете трябва да са не по-големи от 10 MB.

Не се допускат фотографии с допълнителна обработка на снимката.

Целта на конкурса е да покаже фотографии в естествена среда и естествен вид, които да отразяват действителната ситуация и да имат документален характер.

 1. Регистрация и участие

Регистрацията за участие и изпращането на снимки става чрез попълване на формуляр, в който всеки автор описва своите предложения и прилага снимките. Формулярa можете да достъпите: https://docs.google.com/forms/d/e/

Към всяка снимка, участваща в конкурса, трябва задължително да има необходимата, описана по-горе информация.

Всеки участник прилага към предложението си попълнена декларация за отстъпване на правата за използване на фотографията.

Фотографии, които не са придружени от нужната информация или съдържат непълна информация няма да бъдат допуснати до участие в конкурса.

Участниците ще бъдат информирани след успешната си регистрация.

 1. График

Начало на конкурса –  9 юли  2021 година.

Крайна дата за кандидатстване – 1 октомври 2021 година

Обявяване на номинираните и победителите – средата на октомври 2021 г.

Имената им ще бъдат обявени  на сайта на община Несебър и на Регионален Център София – ЮНЕСКО.

 1. Награди:

Първа награда – плакет на Регионален Център София – ЮНЕСКО

Втора и трета награда – грамоти

Най-добрите работи ще бъдат включени в изложба, която ще се открие по време на Националния рибен фестивал „Есенни пасажи” 2021 – Несебър.

Победителите се определят по отделна снимка чрез професионално 3-членно жури. Същото жури определя кои да са работите, които ще участват в изложбата.

Авторите, спечелили първо, второ и трето място, ще бъдат поканени на откриването на фотоизложбата и тържественото връчване на наградите през октомври.

 

Автор: Организаторите
22.08.2021 г. 15:08
Посетено: 1337
Линк към публикацията:
https://kulturni-novini.info/sections/7/news/33241-fotokonkurs-na-tema-ribarskite-praktiki-po-balgarskoto-chernomorie